Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το Βιώσιμο Σύστημα Υγείας και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με οδηγό την εξέλιξη της πανδημίας