Χρυσός χορηγός στο SALUS 2020 η Εθνική Ασφαλιστική