ΠΣΣΑΣ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού