Μέσω της Safe Plus το Ομαδικό της Α1 Basket στην Generali