Η απάντηση της DGComp στην από 17/9/2020 επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής