Στο πλευρό των ασφαλισμένων της στην Καρδίτσα η Eurolife FFH