Ξεχωρίζει ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός και Εργοδότης η Ευρωπαϊκή Πίστη