Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Ανακοίνωση για την αποτίμηση της εταιρίας