Ενεργοποίηση του μηχανισμού Natural Catastrophes Response στις πλημμύρες της Εύβοιας από την AXA