27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Α’ εξάμηνο του 2020 για την Ευρωπαϊκή Πίστη