Ο Γιώργος Βελιώτης για τη σύνθετη δυναμική ανάπτυξης του τομέα Υγείας