ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Founding Sponsor στο συνέδριο του Economist “SILVER TSUNAMI”