Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ε.Α. – Πανεπιστημίου Πειραιώς