12 φοιτητές από την Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΝΝ Future Matters για το 2020 – 2021