Η MetLife είναι η πρώτη αμερικανική ασφαλιστική εταιρία που στηρίζει το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη