Δημιουργία νέων υπηρεσιών real time ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Πίστη