Πέντε από τα Α/Κ της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. «καταφύγιο» επενδυτών στο πρώτο εξάμηνο του 2020