Ο Γιάννης Καντώρος στο InvestGR: «Οι επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία και ανθρώπινους πόρους είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες»