Συνδέσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ: Νέος πρόεδρος ο Σίμος Αναστασόπουλος