50+1 χρόνια από το ιστορικό «Αστρασφαλιστήριο Ζωής»