1ος Διαγωνισμός Πωλήσεων της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ