1ο βραβείο στην κατηγορία High Quality Μεσίτες Ασφαλίσεων για την Karavias Underwriting Agency