Η ΑΧΑ συνεργάζεται με την Uber και δημιουργούν μία νέα καινοτόμα υπηρεσία