Το Cyber Security International Institute δημιουργεί Ψηφιακές Ακαδημίες σε συνεργασία με τη Eurolife FFH