Το “MEDICAL Help” είναι το νέο Πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας από την INTERLIFE