Ο πρόεδρος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, Νικόλαος Μακρόπουλος για τη σημασία των επενδύσεων στην οικονομία και την απασχόληση με αρωγό την ασφαλιστική βιομηχανία