Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»: Έκθεση Τελειόφοιτων Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2020