ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΝ ΗΕLLAS: 40 χρόνια κοιτάζουμε πάντα μπροστα