Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πώς σχεδιάζουν κλάδοι και επιχειρήσεις στρατηγική και business continuity