Η επιδότηση της εργασίας μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου