Βιώσιμες μόνο οι εταιρείες που είναι έτοιμες για το απροσδόκητο σύμφωνα με τον Γιάννη Καντώρο