Φροντιστηριακό πρόγραμμα για το Πιστοποιητικό Επαγγελαμτικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα από την Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος