Νέος CEO της “ERGO Ασφαλιστικής, ο Νίκος Αντιμησάρης