Ασφάλιση Εγγυήσεων για το έργο του αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου