Εθνική Ασφαλιστική: Σταθερή ανοδική πορεία με οριακή αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας