Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2020 για την MetLife, Inc