Εκπαιδευτική ημερίδα εξ αποστάσεως από τη Eurolife ERB