Τα Σωματεία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης υποστηρίζουν έμπρακτα όσους έχουν ανάγκη