Ψηφιακή ιατρική συμβουλευτική για την COVID-19 Από την Dr. Button με τη στήριξη της Generali