Η New SIA Greece συνεργάζεται με την Eurolife ERB για την παροχή υπηρεσιών για απόλυτα ασφαλείς ψηφιακές πληρωμές