Ασφαλιστικό Web Round Table από την ΑΟΝ με θέμα: “Πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση του COVID-19;”