Η ACHMEA παρέχει 1.000 φορητούς υπολογιστές σε παιδιά