Η ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, αναστέλλει τη διανομή μερισμάτων