Η MetLife διαθέτει 25 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19