Το Ε.Ε.Α. ζητά άμεση μείωση της φορολογίας από το 24% στο 20% και μείωση κατά 50% του φόρου προκαταβολής