ΕΙΑΣ: Προγραμματισμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας Απριλίου & Μαΐου – Ενημέρωση Συναδέλφων & Σπουδαστών