Το «Κοινωνικό Προϊόν» της INTERAMERICAN κατά το 2019 ξεπέρασε τα 172 εκατ. ευρ