Αύξηση ασφαλιστικής δραστηριότητας της INTERAMERICAN στην Υγεία