Στρατηγικής σημασίας η διεθνής συνεργασία της Resolute και του ομίλου Amtrust