Ο ασφαλιστικός κλάδος στηρίζει το σύστημα υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας